کانون صدای سلمان صدا فقط صوت نیست بلکه عمل، صحبت ها یا سکوت ها نیز هم است. که حضرت سلمان برای حمایت از پیشوای زمان خود در تمام عرصه ها از عمل، صحبت ها یا سکوتش به نفع ولایت پیشوای زمان خود استفاده کرد تا بتواند به رتبه برسد که حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند : سلمان را از اهل بیت خواند. و در آخر عمرش حضرت امیر المومنین علی (ع) یک شبه از مدینه به مدائن رفت و حضرت سلمان را غسل و کفن کرد و برایش نماز خواند. ما هم مانند حضرت سلمان عمل کنیم که به رتبه که ایشان رسیدند در نزد امام زمان (عج) خود برسیم، با عمل، صحبت ها یا سکوت مان مدافع امام زمان خویش باشیم. tag:http://salmanvoice.mihanblog.com 2020-07-11T12:12:47+01:00 mihanblog.com ربا در قرآن(8) 2017-07-23T17:43:03+01:00 2017-07-23T17:43:03+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/395 سرباز گمنام  «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون»   «اگر بدهکار قدرت پرداخت بدهی خود را ندارد به او تا زمان توانایی بازپرداخت، مهلت دهید ولی اگر ببخشید کار بهتر است.»  سوره بقره - آیه 280
 «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون» 
  
«اگر بدهکار قدرت پرداخت بدهی خود را ندارد به او تا زمان توانایی بازپرداخت، مهلت دهید ولی اگر ببخشید کار بهتر است.» 

سوره بقره - آیه 280
]]>
ربا در قرآن(7) 2017-07-22T16:44:09+01:00 2017-07-22T16:44:09+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/394 سرباز گمنام فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون»   «اگر دست از رباخواری نکشید، بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شماست. در این صورت نه ستم کرده اید و نه ستم شده اید.»  سوره بقره - آیه 279 فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون» 
  
«اگر دست از رباخواری نکشید، بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شماست. در این صورت نه ستم کرده اید و نه ستم شده اید.» 

سوره بقره - آیه 279
]]>
ربا در قرآن(6) 2017-07-20T16:09:43+01:00 2017-07-20T16:09:43+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/393 سرباز گمنام یآ ایها الذین امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربآ ان کنتم مؤمنین» «ای ایمان آورندگان، از خدا بترسید، اگر ایمان به پروردگار دارید، آنچه از ربا باقی مانده رها کنید.»  سوره بقره - آیه 278 یآ ایها الذین امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربآ ان کنتم مؤمنین» 


«ای ایمان آورندگان، از خدا بترسید، اگر ایمان به پروردگار دارید، آنچه از ربا باقی مانده رها کنید.» 


سوره بقره - آیه 278
]]>
ربا در قرآن(5) 2017-07-18T18:15:21+01:00 2017-07-18T18:15:21+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/392 سرباز گمنام یمحق الله الربا و یربی الصدقات و لله لایحب کل کفار اثیم»   «خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و انسان ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد.»    سوره بقره - آیه 276 یمحق الله الربا و یربی الصدقات و لله لایحب کل کفار اثیم» 
  
«خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و انسان ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد.» 
  
سوره بقره - آیه 276
]]>
ربا در قرآن(4) 2017-07-17T18:02:18+01:00 2017-07-17T18:02:18+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/391 سرباز گمنام الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جآئه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون»    «کسانی که ربا می خورند به پا نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه و آشفته حال شده است. به دلیل آن است که گفتند: بیع همانند رباست (تفاوتی میان آن دو نمی بینند) در حالی که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. کسی که اندرز الهی ب الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جآئه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون»  
  
«کسانی که ربا می خورند به پا نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه و آشفته حال شده است. به دلیل آن است که گفتند: بیع همانند رباست (تفاوتی میان آن دو نمی بینند) در حالی که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. کسی که اندرز الهی به او رسید، دست از رباخواری کشید؛ سودهایی که در گذشته به دست آورده مال اوست. خداوند او را می بخشد، اماکسی که مجددا به رباخواری برگردد، در آتش دوزخ جاودان گرفتار می ماند.» 

سوره بقره  ( آیه 275 )
]]>
ربا در قرآن(3) 2017-07-16T19:23:36+01:00 2017-07-16T19:23:36+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/390 سرباز گمنام یآ ایها الذین امنوا لاتاکلوا الربوآ اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلکم تفلحون، و اتقوا النار التی اعدت للکافرین، و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون»   «ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید، و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند و از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید.»    آل عمران :  آیه 130 یآ ایها الذین امنوا لاتاکلوا الربوآ اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلکم تفلحون، و اتقوا النار التی اعدت للکافرین، و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون» 
  
«ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید، و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند و از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید.» 
  
آل عمران :  آیه 130، 131، 132. 
]]>
ربا در قرآن(2) 2017-07-15T17:53:03+01:00 2017-07-15T17:53:03+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/389 سرباز گمنام و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما»   «و هم بدین جهت که ربا می گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می خوردند به کیفر رسند و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته ایم.»  سوره نساء - آیه161 و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما» 
  
«و هم بدین جهت که ربا می گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می خوردند به کیفر رسند و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته ایم.» 

سوره نساء - آیه161
]]>
ربا در قرآن(1) 2017-07-14T16:17:02+01:00 2017-07-14T16:17:02+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/388 سرباز گمنام و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله و ما اتیتم من زکوة تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون»  «و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید و آن زکوتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود و همین زکات دهندگان هستند که بسیار دارایی خود را افزون کنند.»  روم - آیه  39 و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله و ما اتیتم من زکوة تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون»
  

«و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید و آن زکوتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود و همین زکات دهندگان هستند که بسیار دارایی خود را افزون کنند.» 


روم - آیه  39
]]>
انتظار 2017-07-09T18:00:57+01:00 2017-07-09T18:00:57+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/387 سرباز گمنام [bahrami1111] مهدویت و سیاست 2017-07-08T17:16:56+01:00 2017-07-08T17:16:56+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/386 سرباز گمنام [/v/HnqFu] کارگاه مهدی شناسی 2017-07-06T17:39:28+01:00 2017-07-06T17:39:28+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/385 سرباز گمنام کانون صدای سلمان برگزار می کند:   موضوع:  شروع کارگاه تخصصی مهدویت  توسط مرکز تخصصی مهدویت  ( دکتر رجبی ) چهارشنبه 04/21  ساعت 18:30- 17:30   فرهنگسرای خاوران- سالن اجتماعات کانون ها   salmanvoice@ کانون صدای سلمان برگزار می کند:  
 موضوع:  شروع کارگاه تخصصی مهدویت  توسط مرکز تخصصی مهدویت  ( دکتر رجبی ) 
چهارشنبه 04/21 
 ساعت 18:30- 17:30  
 فرهنگسرای خاوران- سالن اجتماعات کانون ها  

 salmanvoice@
]]>
عید بندگی 2017-06-25T16:44:01+01:00 2017-06-25T16:44:01+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/383 سرباز گمنام عید بندگی و عبودیت بر تمام روزه داران مبارک باشد.      پروردگارا ! ما بنده شماییم ولی خوب بندگی نکردیم. اما توقعی جز بخشش از بزرگان را نداریم.   یا صاحب الزمان! یک ماه گذشت و برای شما هیچ کاری نکردیم حلالمون کن ای پدر مهربان....  اللهم عجل الولیک الفرج                  salmanvoice@ عید بندگی و عبودیت بر تمام روزه داران مبارک باشد.   
   پروردگارا ! 
ما بنده شماییم ولی خوب بندگی نکردیم.
 اما توقعی جز بخشش از بزرگان را نداریم. 
  یا صاحب الزمان! 
یک ماه گذشت و برای شما هیچ کاری نکردیم 
حلالمون کن ای پدر مهربان....

  اللهم عجل الولیک الفرج                  salmanvoice@
]]>
از 88 هم گذشتیم 2017-06-18T17:30:09+01:00 2017-06-18T17:30:09+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/382 سرباز گمنام [http://www.aparat.com/v/3Ohn7] فتنه دیگر 2017-06-18T17:20:28+01:00 2017-06-18T17:20:28+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/381 سرباز گمنام [http://www.aparat.com/v/5VJzU] احادیث جهاد 2017-06-16T17:20:20+01:00 2017-06-16T17:20:20+01:00 tag:http://salmanvoice.mihanblog.com/post/380 سرباز گمنام 1) امام على علیه السلام :إِنَّ الجِهادَ بابٌ مِن أَبوابِ الجَنَّةِ فَتَحَهُ اللّه‏ُ لِخاصَّةِ أَولیائِهِ وَهُوَ لِباسُ التَّقوى وَدِرعُ اللّه‏ِ الحَصینَةِ وَجُنَّتُهُ الوَثیقَةُ؛براستى كه جهاد یكى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را براى اولیاى خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محكم اوست.نهج‏ البلاغه، خطبه‏27 1) امام على علیه السلام :

إِنَّ الجِهادَ بابٌ مِن أَبوابِ الجَنَّةِ فَتَحَهُ اللّه‏ُ لِخاصَّةِ أَولیائِهِ وَهُوَ لِباسُ التَّقوى وَدِرعُ اللّه‏ِ الحَصینَةِ وَجُنَّتُهُ الوَثیقَةُ؛

براستى كه جهاد یكى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را براى اولیاى خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محكم اوست.

نهج‏ البلاغه، خطبه‏27

]]>